Выпуск №3, 2020 год

Анализ химического и радионуклидного состава производственных стоков уранового производства.

Ushbu makolada uran ishlab chikarishda atrof-muxitni ifloslantiruvchi asosiy faktorlardan biri – sanoat okava suvlari tarkibini kimyoviy va radionuklid taxlil kilish natijalari keltirilgan. Sanoat…

Исследования переходных процессов при пуске асинхронных двигателей с помощью параллельных тиристоров

Ushbu maqolada katta quvvatli asinxron motorlarini ishga tushirishda tiristorlardan foydalanishning vazifalari kơrsatilgan. Katta quvvatli asinxron motorlarni tiristorlar yordamida ishga tushirish…

Посление статьи


Обогащение и металлургия

Анализ химического и радионуклидного состава производственных стоков уранового производства.

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Ushbu makolada uran ishlab chikarishda atrof-muxitni ifloslantiruvchi asosiy faktorlardan biri – sanoat okava suvlari tarkibini kimyoviy va radionuklid…

Исследования переходных процессов при пуске асинхронных двигателей с помощью параллельных тиристоров

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Ushbu maqolada katta quvvatli asinxron motorlarini ishga tushirishda tiristorlardan foydalanishning vazifalari kơrsatilgan. Katta quvvatli asinxron…

Оптимизация работы контура нейтрализации

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Oltinni o'z ichiga olgan arsenopirit xom ashyosini biooksidlash jarayoni - bu arsen va temirning sulfid birikmalarini oksidlash jarayoni. Bakterial…

Определение параметров разлета и развала взорванной горной массы при массовых взрывах на карьерах

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Emulsion portlovchi moddadan foydalanib, skvajina zaryadini portlatishda portlatilgan kon jinslari yoyilmasi balandligi va kengligini hisoblash…

Геотехнология

Анализ химического и радионуклидного состава производственных стоков уранового производства.

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Ushbu makolada uran ishlab chikarishda atrof-muxitni ifloslantiruvchi asosiy faktorlardan biri – sanoat okava suvlari tarkibini kimyoviy va radionuklid…

Исследования переходных процессов при пуске асинхронных двигателей с помощью параллельных тиристоров

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Ushbu maqolada katta quvvatli asinxron motorlarini ishga tushirishda tiristorlardan foydalanishning vazifalari kơrsatilgan. Katta quvvatli asinxron…

Оптимизация работы контура нейтрализации

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Oltinni o'z ichiga olgan arsenopirit xom ashyosini biooksidlash jarayoni - bu arsen va temirning sulfid birikmalarini oksidlash jarayoni. Bakterial…

Определение параметров разлета и развала взорванной горной массы при массовых взрывах на карьерах

Выпуск: №4 (Октябрь-Декабрь), 2019 год.

Emulsion portlovchi moddadan foydalanib, skvajina zaryadini portlatishda portlatilgan kon jinslari yoyilmasi balandligi va kengligini hisoblash…